Xử lý gỗ chống mối mọt bằng phương pháp thủ công, dân gian

Ở Việt Nam, từ lâu đời, nhân dân ta đã biết bảo quản tre, gỗ, bằng cách ngâm tre gỗ trong nước xuống ao bùn hay gác lên gác bếp để chống mối mọt cho gỗ thời gian ngâm ít nhất là một năm

Xử lý gỗ chống mối mọt bằng phương pháp thủ công, dân gian

– Cách xử lý gỗ chống mối mọt của người Ai Cập xưa

Ngay từ thời kỳ sơ khai, người Ai Cập đã biết dùng nhựa để bảo vệ gỗ trong công trình xây dựng, tránh cho gỗ không bị mục nát do mối mọt gây ra.

– Cách xử lý chống mối mọt của người Việt Nam

Ở Việt Nam, từ lâu đời, nhân dân ta đã biết bảo quản tre, gỗ, bằng cách ngâm tre gỗ trong nước xuống ao bùn hay gác lên gác bếp để chống mối mọt cho gỗ thời gian ngâm ít nhất là một năm

Cách xử lý gỗ chống mối mọt: gỗ ngâm trong nước, dưới ao có tác dụng làm cho các chất dinh dưỡng như tinh bột, đường… bị phân huỷ, các chất còn lại chủ yếu là xenlulo, hemixenlulo, linhin.

Cách xử lý gỗ chống mối mọt này là biện pháp bảo quản gỗ rất độc đáo đã trở thành tập quán vẫn đang duy trì tại các vùng quê.

Ưu điểm: Cách xử lý gỗ chống mối mọt bằng phương pháp dân gian ngâm gỗ trong nước

+ Không mất chí phí đầu tư công cụ ngâm tẩm, không đòi hỏi kỹ thuật

+ Cách xử lý gỗ chống mối mọt theo cách tự nhiên không dùng hóa chất: không đôc hại, không ảnh hưởng sức khỏe con người

Nhược điểm: Cách xử lý gỗ chống mối mọt bằng phương pháp dân gian

+ Ngâm trong ao hồ, gây ô nhiễm mối trường

+ Mất thời gian chờ đợi : Thời giam ngâm dài trên 1 năm

+ Cần diện tích ao hồ rộng để ngâm gỗ